Kursevi - Coding Giants - Online škola programiranja za djecu i mlade

Počeo je upis u online školu programiranja! Provjerite!

Kurs Uvod u Python programiranje je odličan za učenje osnova programiranja na jednom od jezika koje koriste profesionalni programeri. Tokom nastave koristimo okruženje Visual Studio i možemo naučiti najvažnije programske termine, kao što su varijable, uslovni iskazi, petlje i liste.

  • 14 susreta (jednom sedmično)

  • 2 x 45 min (svaki susret)

  • Maksimalni broj studenata (10)


pet rata po 100,00 BAM


Imate li pitanja?

Uvod

Ovaj dvosemestralni kurs je savršena prilika da naučite programski jezik koji koriste profesionalni programeri. Učenici će se upoznati sa terminima i konceptima koji se najčešće koriste u IT okruženju. Naučit će sami kodirati i kreirati aplikacije.

Plan kursa

Tokom lekcije ćemo kreirati naš prvi program u Pythonu.
Cilj predavanja je naučiti osnovne tipove podataka (int, float, bool, string) i termin varijable. Naučit ćemo i najčešće korištene matematičke i logičke operacije.
Cilj predavanja je je naučiti osnovne matematičke operacije nad varijablama i ugrađene Python matematičke funkcije.
Cilj predavanja je upoznati se sa operacijama: >, >=, <, <=, ==, !=, ‘and’, ‘or’, ‘not’.
Cilj predavanja je upoznati se sa uslovnim elementima i kako ih koristiti.
Cilj predavanja je utvrditi znanje o uslovnim izjavama i kako ih upotrijebiti u različitim vježbama.
Cilj predavanja je upoznati se sa petljama. Učit ćemo while petlju i kako je koristiti.
Cilj predavanja je proširiti znanje o petljama. Upoznat ćemo se sa "for" petljom. Učit ćemo kako izabrati pravu petlju za svaki zadatak.
Cilj predavanja je upoznati se sa Pythom Lists i proširiti znanje o nizovima.
Cilj predavanja je upoznati se sa funkcijama.
Predavanje je nastavak prethodne lekcije
Cilj predavanja je upoznati modul pygame i kreirati prvu aplikaciju sa grafikom.
Cilj predavanja je upoznati se sa naprednim karakteristikama modula pygame.
Cilj predavanja je sažeti i ponoviti znanje stečeno tokom semestra.