Kursevi - Coding Giants - Online škola programiranja za djecu i mlade

Počeo je upis u online školu programiranja! Provjerite!

Kurs je za učenike koji su završili kurs "Programi i računarske igrice"

  • 14 susreta (jednom sedmično)

  • 2 x 45 min (svaki susret)


5 rata po 90,00 BAM


Imate li pitanja?

Uvod

Kurs je za učenike koji su završili kurs "Programi i računarske igrice". Kurs se izvodi se na jeziku Python. Učenici će naučiti ovaj profesionalni jezik izrađujući nove elemente u svijetu Minecrafta. Na svakom predavanju, učenici će učiti o elementarnim strukturama Pythona dok grade svijet u Minecraftu. Nakon završetka kursa, svaki učesnik dobije potvrdu o završenom kursu. Naši online kursevi nisu internetski seminari niti kratki kursevi na Youtubeu! Tokom naših predavanja putem Interneta, svaki učenik će moći vidjeti zaslon nastavnika, čuti o čemu nastavnik govori, a nastavnik će imati uvid u ono što učenik radi i o čemu govori (vidjet će zaslon svakog učenika). Svaki učenik će moći usmeno postaviti pitanje, a nastavnik će odgovoriti na svako pitanje i tačno ukazati na konkretnu pogrešku i način na koji se ona može ispraviti.

Plan kursa

Cilj je predavanje upoznati učenika s Pythonom putem Minecrafta. Učenje o varijablama, preuzimanje i postavljanje položaja igrača. Učenici će se upoznati s platformom MakeCode.
Cilj predavanja je naučiti naredbe koje će vam omogućiti stvaranje pojedinačnih blokova i složenih čvrstih elemenata i oblika.
Cilj predavanja je učiti o događajima koji će vam omogućiti izradu konstrukcije pomoću chata.
Cilj predavanja je naučiti mehanizme odgovorne za pojavu raznih vrsta rulje i predmeta u igri uz upotrebu petlji.
Cilj predavanja je napraviti borbene arene i programirati igru: sistem nivoa, oprema igrača, poboljšanja.
Cilj predavanja je napraviti opsežnu stazu na kojoj igrača čekaju razne prepreke. Učenici će se upoznati s uslovnim naredbama.
Cilj je predavanja nastaviti i proširiti projekt iz prethodnog predavanja.
Cilj predavanja je naučiti o konstruktoru koji olakšava izgradnju složenih konstrukcija u igri. Ovaj alat omogućit će vam da dizajnirate platforme koje zahtijevaju dobru spretnost i reflekse od igrača.
Cilj je predavanja nastaviti i proširiti projekt iz prethodnog predavanja.
Cilj je predavanja upoznati agenta - osobnog asistenta u Minecraftu.
Cilj predavanjaje dizajnirati opsežnu igru. Učenici će morati zajednički braniti dvorac od napadača koristeći sve dosad poznate tehnike.
Cilj je predavanja nastaviti i proširiti projekt iz prethodnog predavanja.
Cilj predavanja je ponoviti gradivo naučeno tokom semestra.
Cilj predavanja je upoznati učenike s temom sljedećeg kursa programiranja. Upoznavanje platforme Roblox Studio.