Kursevi - Coding Giants - Online škola programiranja za djecu i mlade

Počeo je upis u online školu programiranja! Provjerite!

Preporuka za ljubitelje Roblox svijeta. Na časovima koristimo programski jezik LUA kako bi kreirali i programirali naš digitalni svijet.

  • 5 susreta (jednom sedmično)

  • 2 x 45 min (svaki susret)


za kurs 120 BAM

Termini i upis

Imate li pitanja?

Uvod

Programiranje igara u ROBLOX-u izvrsna je preporuka za učenike koji žele naučiti izrađivati igre u ROBLOX-u pomoću jezika LUA. Tokom kursa, predstaviće se osnove izrade 3D igara. Predstaviće se i osnovni elementi poput mehanike i logike igara, kao i izrade 3D modela. Naši online kursevi nisu internetski seminari niti kratki kursevi na Youtubeu! Tokom naših predavanja putem Interneta, svaki učenik će moći vidjeti zaslon nastavnika, čuti o čemu nastavnik govori, a nastavnik će imati uvid u ono što učenik radi i o čemu govori (vidjet će zaslon svakog učenika). Svaki učenik će moći usmeno postaviti pitanje, a nastavnik će odgovoriti na svako pitanje i tačno ukazati na konkretnu pogrešku i način na koji se ona može ispraviti.

Plan kursa

Cilj predavanja je upoznati se s Roblox Studio okruženjem. Učenici će naučiti osnove kako stvoriti predmete, objekte, odrediti vrstu materijala, boje i kako izmijeniti njihovu veličinu i položaj. Svaki učenik će pripremiti vlastitu mapu i testirati je dodavanjem igrača.
Cilj predavanja je predstaviti osnovne elemente jezika LUA, poput varijabli, uslovnih naredbi i upotrebe ovih vještina za programiranje sudara, interakcija između igrača i drugih predmeta u igri.
Cilj predavanja je napraviti stazu s preprekama. Učenici će sami osmisliti stazu s preprekama, dodati razne vrste prepreka i odrediti uslove pobjede.
Cilj predavanja je završiti projekat i učiniti ga dostupnim Roblox zajednici.
Cilj lekcije je naučiti o animacijama i interakcijama s drugim likovima. Učenici uče osnove stvaranja animacije lika zajedno s interakcijom s drugim likom. Svaki će učenik pripremiti svoju animaciju, a zatim je testirati u svojoj igri i stvoriti program koji će omogućiti interakciju s drugim likom.