Kursevi - Coding Giants - Online škola programiranja za djecu i mlade

Počeo je upis u online školu programiranja! Provjerite!

Ovaj kurs je početak tvoje avanture sa web-stranicama. Sadrži osnove informacije o dizajniranju i postavljanju web-stranica na Internetu.

  • 5 susreta (jednom sedmično)

  • 2 x 45 min (svaki susret)


za kurs 120 BAM

Termini i upis

Imate li pitanja?

Uvod

Online kurs "Young website developer" ili mladi razvojni programer web-stranica, je izvrsna preporuka za učenike koji žele naučiti izrađivati web-stranice. Tokom kursa, predstaviće se načini izrade stranica pomoću HTML oznaka i stilova CSS-a. Koristićemo pristupačnu platformu Glitch tokom kursa. Nakon ovog kursa, svaki će učenik moći izraditi web-stranicu i postaviti je na Internetu. Naši online kursevi nisu internetski seminari niti kratki kursevi na Youtubeu! Tokom naših predavanja putem Interneta, svaki učenik će moći vidjeti zaslon nastavnika, čuti o čemu nastavnik govori, a nastavnik će imati uvid u ono što učenik radi i o čemu govori (vidjet će zaslon svakog učenika). Svaki učenik će moći usmeno postaviti pitanje, a nastavnik će odgovoriti na svako pitanje i tačno ukazati na konkretnu pogrešku i način na koji se ona može ispraviti.

Plan kursa

Učenici će se upoznati s problemima izrade web-stranica, naučiti strukturu HTML dokumenta, osnovne oznake, stvoriti stranicu o svojoj omiljenoj igri, gdje će dodati sadržaj, galerije, igre s YouTube-a i hipervezu.
Cilj predavanja je pripremiti stranicu s kulinarskim receptom po izboru učenika. Učenici će naučiti o popisima i njihovim vrstama, kao i CSS jeziku kojim će promijeniti izgled svoje stranice. Isto tako, svaki učenik će u svoj projekat uvesti i koristiti odabrane Google fontove.
Cilj predavanja je pripremiti stranicu s repertoarom kina, a prezentacija podataka odvijaće se pomoću grafikona. Učenici će naučiti stvarati i oblikovati grafikone u skladu s tim.
Cilj predavanja je izraditi informativnu stranicu muzičke prodavnice koja sadrži logotip, meni i podstranicu s obrascem za kontakt. Osim toga, predstaviće se koncept kutije s elementima, značkama i klasama.
Nastavak prethodne lekcije