Kursevi - Coding Giants - Online škola programiranja za djecu i mlade

Počeo je upis u online školu programiranja! Provjerite!

Znate li kako programeri rade? Na časovima ćemo naučiti pravila korišćenja C# jezika uz pomoć Visual Studio okruženja i osećaćemo se kao jedan od njih. Petlja, metoda, uvjetni iskazi zvuče kao drevne čarolije? Kao programeri, znat ćemo njihovo značenje i koristit ćemo ih za kreiranje fantastičnih programa.

  • 14 susreta (Jednom sedmično)

  • 2 x 45 min (Svaki susret)


pet rata po 95,00 BAM


Imate li pitanja?

Uvod

Kurs, koji traje 2 semestra, uvod je u pravo programiranje. Na primjeru modernog jezika C# koji je razvio Microsoft učimo o njegovim osnovnim elementima. Nadalje, učenici se uče izraditi web-stranice i osnovama sigurnog korištenja Interneta i hakiranja. Naši online kursevi nisu internetski seminari niti kratki kursevi na Youtubeu! Tokom naših predavanja putem Interneta, svaki učenik će moći vidjeti zaslon nastavnika, čuti o čemu nastavnik govori, a nastavnik će imati uvid u ono što učenik radi i o čemu govori (vidjet će zaslon svakog učenika). Svaki učenik će moći usmeno postaviti pitanje, a nastavnik će odgovoriti na svako pitanje i tačno ukazati na konkretnu pogrešku i način na koji se ona može ispraviti.

Plan kursa

Cilj predavanja je stvoriti prvi program pomoću jezika C# i upoznati se sa Visual Studio.
Cilj predavanja je predstaviti pojam varijabli i prikazati najčešće tipove varijabli.
Cilj predavanja je predstaviti pojam konstanti i prikazati najčešće korištene matematičke operacije.
Cilj predavanja je upoznati WinForms i predstaviti koncept projekcije.
Cilj predavanja je predstaviti matematičke i logičke operatore. Drugi je cilj predstaviti operatore inkrementa i dekrementa u jeziku C#.
Cilj ovog predavanja je predstaviti uslovnu naredbu IF.
Lekcija je nastavak na prethodnu.
Cilj predavanja je predstaviti uslovnu naredbu Switch.
Cilj je ovog predavanja upoznati se s konceptom petlje.
Cilj ovog predavanja je dublje istražiti tematiku petlje.
Cilj predavanja je razgovarati o primjeni i uporabi niza.
Cilj predavanja je predstaviti metode.
Cilj predavanja je dublje istražiti tematiku metoda.
Cilj predavanja je sažeti i ponoviti znanje stečeno tokom semestra.